Home

Recyfood is gespecialiseerd in het verwerken en vernietigen van organische producten.
Verpakte en on verpakte voedingsmiddelen, plantaardig en Cat. 3 materiaal, in elke verpakkingsvorm.


Indien U niet beschikt over de nodige recipi├źnten voor het inzamelen van uw producent kunnen wij u deze ter beschikking stellen

Recyfood beschikt over 5 verwerkings lijnen;

 • verpakte vloeibare goederen
 • bulkgoederen
 • douane goederen
 • verpakte droge goederen
 • producten in glas ( met grote capaciteit )


De voor gecontroleerde goederen worden bij aankomst naar de juiste lijn gestuurd, zodat van de aangeleverde producten (product met verpakking) voor de volle 100% terug ingezet worden in de recycling. Wij realiseren dit door de verpakkingen die vrijkomen door een wasinstallatie te lozen om separaat aan te bieden op de recyclingmarkt.


Op een aparte verwerkingslijn en onder streng toezicht krijgen douane goederen dezelfde behandeling. Voor de bulkgoederen is er een RVS opvangbak aanwezig waar de producten in gestort kunnen worden.

 • Het verwerken en vernietigen van verpakte
  en on verpakte voedingsmiddelen, organisch en categorie 3 materiaal.
 • Het vernietigen van Douane goederen.
 • Een wagenpark dat 24 uur per dag klaarstaat voor transport van goederen.
 • Productie van Recyenergie, een
  kwaliteitsproduct dat geleverd word bij
  biogasinstallaties. (We geven bij aflevering op de afleverdocumenten aan uit welke stoffen de vracht is samengesteld met daarbij de weegbonnen per product.)

Recyfood is een bedrijf dat het milieu ten harte neemt. Wij zorgen er voor dat vele tonnen voedingsproducten niet meer op stortplaatsen of in verbrandingsovens terecht komen.

Uiteraard zorgen wij er voor dat al deze voedingsproducten zorgvuldig behandeld worden op een daarvoor vergunde locatie in Putten.


Recyfood bezit over de nodige vergunningen zoals;

 • Omgevingsvergunning vestiging Putten (verwerking van 186.000 ton per jaar)
 • Vergunning Cat 3 intermediair
 • Vergunning Cat.3 en Cat.2 Transporteur
 • Vergunning Cat.3 en Cat.2 Handelaar
  VHIB nr. van de NIWO
 • Erkenningsnummer douanevernietiging
 • Vergunning PAS


Onze dagelijkse inzet voor het milieu werpt dan ook vruchten af en daar is ons team trots op !